AMN Jobtender

Groepen werkzoekenden geautomatiseerd matchen met vacatures? Het kan!

Jobtender is een nieuw en uniek instrument in het sociaal domein op het gebied van het matchen van talenten van mensen met vacatures. Het instrument is een doorontwikkeling van de AMN Talentscan, dat zowel in het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven als de participatiemarkt succesvol wordt toegepast.

De kracht van Jobtender ligt in het geautomatiseerd vergelijken van objectieve gegevens. Via de Talentscan, een online psychologisch assessment, worden de objectieve gegevens van alle in de bestanden voorkomende werkzoekenden, per vacature vergeleken met het gewenste Ideaalprofiel van de functievervuller.

Dit levert per direct per vacature een lijst op waarin de “match” van de werkzoekenden ten opzichte van het gewenste Ideaalprofiel van de functievervuller (de vacature) wordt weergegeven. Het bovenste deel van de lijst levert per vacature de kandidaten op die objectief het beste voldoen aan het gewenste Ideaalprofiel van de functievervuller. Hierbij wordt ook rekening gehouden met mogelijke blokkades bij een werkzoekende, zoals het beperkt beschikbaar zijn in uren en/of het niet hebben van een rijbewijs als dit voor het vervullen van de functie noodzakelijk is.

Jobtender is objectief! Dus:

 • niet gebaseerd op sociaal wenselijke antwoorden van de kandidaat in een vragenlijst;
 • niet gebaseerd op de vaak subjectieve mening van degene die het sollicitatiegesprek voert;
 • ontdaan van voorkeuren voor wat betreft: geslacht, leeftijd, etniciteit;
 • gebaseerd op een genormeerd en gevalideerd assessment.

Welke objectieve gegevens worden verzameld en vergeleken?

people

Persoonlijkheid

Zelfvertrouwen
Intrinsieke motivatie
Zelfredzaamheid
Dynamiek
Werkhouding
Impulsiviteit
Altruïsme

brain

Cognitieve capaciteit

Leerintelligentie
Numerieke aanleg
Verbale aanleg
Redeneervermogen
Evaluatievermogen
Ruimtelijk inzicht

handshake

Competenties

Leiden en beslissen
Samenwerken
Presenteren
Analyseren
Creëren en leren
Organiseren
Aankunnen
Presteren

Vaststellen IDEAALPROFIEL gewenste functievervuller

Om goede matches te kunnen maken is het van groot belang dat het Ideaalprofiel van de gewenste functievervuller nauwkeurig wordt samengesteld. Voor het vaststellen van het Ideaalprofiel en het interpreteren van de resultaten biedt AMN de gelegenheid tot ondersteuning (eventueel via een videogesprek).

Waarom Jobtender?

Jobtender maakt participatie, re-integratie en mobiliteit meetbaar.

Het geeft inzicht in de doelgroep(en) en geeft altijd de best mogelijke matches bij een vacature of werkervaringsplek.

Hierdoor kan efficiënter worden omgegaan met de beschikbare tijd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor begeleiding en/of nazorg.

man with glasses 2

Jobtender maakt het arbeidsbemiddelingsproces inzichtelijk

Niet meer bemiddelen op basis van een subjectief cv, dat er na (online) ondersteuning fantastisch uitziet. Ook niet meer alleen vertrouwen op de (vaak sociaal wenselijke informatie) die de werkzoekende in het gesprek geeft. Wel op basis van objectieve informatie de best passende interventies toepassen.

Jobtender geeft inzicht in de doelgroep(en).
Er is altijd een beste match bij elke vacature of werkervaringsplek.

Jobtender biedt ook mogelijkheden voor de meer kwetsbare werkzoekenden. Voor deze doelgroep richt Jobtender zich, naast de hiervoor beschreven objectieve informatie, vooral op het in kaart brengen van mogelijke belemmeringen in de leefgebieden van de werkzoekenden. Hiermee kunnen suggesties worden gedaan voor interventies en kan richting worden gegeven aan mogelijke re-integratietrajecten en/of invulling van participatieplekken.

Jobtender faciliteert ook de nieuwe inburgeringswet

Jobtender faciliteert ook het nieuwe inburgeringsstelsel. In het kader van de Brede intake levert het alle ingrediënten voor de leerbaarheidstoets. In het kader van de module Arbeidsmarkt en Participatie levert Jobtender inzicht in de eigen competenties, de arbeidsmarktkansen en de zelfredzaamheid.

cogs

Praktische informatie:

 • toegankelijk voor alle niveaus doelgroepregister kandidaten;
 • ook toepasbaar voor statushouders. Het assessment kan ook worden afgenomen in de talen Arabisch, Tigrinya of Farsi. Er is ook een versie in het Russisch, Pools, Engels en Duits beschikbaar;
 • geeft, in het kader van de brede intake, invulling aan de leerbaarheidstoets en geeft inzicht in; de competenties, arbeidsmarktkansen en zelfredzaamheid;
 • volledig digitaal;
 • eenvoudige planningsmodule, via een email wordt de kandidaat uitgenodigd om het assessment thuis, met of zonder cameratoezicht, te maken;
 • eenvoudige afname op computer of tablet;
 • afnametijd, gemiddeld 2 uur;
 • objectief;
 • heldere rapportage;
 • resultaten direct beschikbaar;
 • de scan controleert op sociaal wenselijke- en gehaaste antwoorden;
 • coaching stijl, met praktische tips;
 • ondersteuning bij het opstellen van functieprofielen (tegen additionele kosten);
 • ondersteuning bij interpreteren van het assessment (tegen additionele kosten);
 • gratis (technische) ondersteuning van de AMN Helpdesk.

Kortom het digitale platform is voor iedereen toegankelijk en juist in een tijd waarin fysieke afstand noodzakelijk is, helpt Jobtender om inzicht te krijgen en te behouden.

Jobtender maakt participatie, re-integratie en mobiliteit meetbaar

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat ons vrijblijvend contact met je opnemen.

Neem contact op

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op. Bel naar 026 355 7333 of stuur een e-mail naar info@amn.nl. Onze adviseurs helpen je graag verder.