AMN Doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de Eindtoets de Doorstroomtoets. Naast een wijziging van naam, is er een andere belangrijke verandering: de afname is voortaan in februari in plaats van in april. De AMN Doorstroomtoets is één van de toetsen waar basisscholen uit kunnen kiezen.

Wat verandert er?

 • Het afnamemoment is begin februari.
 • De aanmeldperiode loopt van 1 oktober tot 15 november.
 • Het schooladvies wordt eerder in het jaar gegeven.
 • Er komt een centrale aanmeldweek voor het middelbaar onderwijs.

AMN Doorstroomtoets: een goede keuze

 • Afnameduur gemiddeld slechts 2,5 uur.
 • Adaptief op vraagniveau. De opgaven worden aangepast aan het niveau van de leerling.
 • Wegvallen van internet zorgt niet voor problemen.
 • Beveiligde toetsomgeving.
 • Leerlingen kunnen vragen overslaan.
 • Leerlingen kunnen teruggaan naar eerdere vragen.
 • Werkt op alle soorten apparaten (zoals Windows computers/laptops, Chromebooks en iPads).
 • Koppeling met elk leerlingadministratiesysteem (LAS).
 • Toetst alleen de onderdelen die nodig zijn voor het advies (lezen, taalverzorging en rekenen).
 • Snel bereikbare en hooggewaardeerde AMN-helpdesk.

Voorbeeld uit leerlingenrapportage

Welke voorzieningen zijn er voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

AMN houdt standaard rekening met kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften door te kiezen voor:

 • duidelijke en overzichtelijke schermen;
 • duidelijke instructies;
 • duidelijk lettertype (ook geschikt voor leerlingen met dyslexie);
 • geschikt kleurgebruik en voldoende kleurcontrasten;
 • zo min mogelijk overbodige tekst;
 • eenvoudige opmaak zodat leerlingen niet worden afgeleid door ‘leuke plaatjes’;
 • adaptiviteit, waardoor de duur van de afname zo kort mogelijk is en leerlingen meer op een ‘comfortabel’ niveau werken, en
 • de leerlingen de tijd laten nemen die zij nodig hebben.

Voor leerlingen met dyslexie of een taalontwikkelingsstoornis is auditieve ondersteuning beschikbaar. Er zijn geen aanvullende voorzieningen beschikbaar voor leerlingen met dyscalculie. Dit is conform landelijke afspraken.

Is er sprake van een gehoorbeperking waardoor het luisteren naar dictee-opgaven niet mogelijk is? Dan krijgt de leerling alternatieve opgaven aangeboden voor taalverzorging waarbij geen gebruik wordt gemaakt van audio.

Verder kunnen leerlingen zoveel tijd nemen als zij nodig hebben. Ze kunnen ook pauze nemen, zo vaak als ze willen.

Wil je meer informatie over de overgang van de eindtoets naar de doorstroomtoets? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid met veelgestelde vragen.

Wil je meer informatie over de AMN Doorstroomtoets? Neem dan contact met ons op via doorstroomtoets@amn.nl of 026 355 73 33. We vertellen je er graag meer over.

Je kunt jouw school nu al voorinschrijven voor de AMN Doorstroomtoets.

Voorinschrijven