Aanmeldformulier PO

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere informatie. We gebruiken je gegevens om de afname digitaal mogelijk te maken. Dit doen we conform de eisen van de AVG.
Hiervoor zenden we je binnenkort ook een AVG Verwerkersovereenkomst.
Vul het onderstaande formulier in en je aanmelding is gedaan.
Velden met een * zijn verplicht.

Schoolgegevens
ProductenGeef hieronder aan welke producten je wilt afnemen en wie de contactpersonen zijn die zich bezig zullen houden met de voorbereiding en het afnemen.

Aansluiting PO-VO groep 7

 
Afname vanaf begin April 2021 tot einde schooljaar 2021.
Let op: Aansluiting is gratis bij afname van de AMN Eindtoets en/ of de Proeftoets. Wanneer je niet de AMN Eindtoets/ proeftoets afneemt zullen de afnamen Aansluiting in rekening worden gebracht. Voor meer informatie neem contact met ons op.
ContactpersonenVoeg hieronder minimaal één contactpersoon toe:

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Bel ons op 026 355 7333, of stuur een e-mail naar aanmelding@amn.nl.
Wij helpen je dan verder.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op of via deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AMN Beheer BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van AMN Beheer BV en gelieerde werkmaatschappijen onder de handelsnaam AMN in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. AMN Beheer BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en producten en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.