Taal- en rekentoetsen

Breng niveau en voortgang eenvoudig in beeld

Gebruiksvriendelijke instrumenten voor taal en rekenen.

Met de taal- en rekentoetsen van AMN bepaal je eenvoudig en methode-onafhankelijk het taal- en rekenniveau van jouw kandidaat.

De toetsen Nederlands en Rekenen F-niveaus zijn gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink. Daarnaast is er de Rekentoets mbo-niveaus. Deze is gebaseerd op de 'Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs' (2020). De toetsen Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK).

Nederlands en rekenen: niveau en voortgang direct in beeld.

Je kunt de toetsen Nederlands en rekenen meerdere keren per jaar afnemen. We hebben een grote database aan vragen, waardoor de toetsen steeds weer anders zijn.

De heldere rapportages geven inzicht in welke vaardigheden extra aandacht nodig hebben.

In de voortgangsrapportage worden de resultaten van de laatste afnames overzichtelijk weergegeven. Zo breng je de voortgang betrouwbaar in beeld.

woman indoors square

Wat meten de toetsen?

book blank

Taaltoets Nederlands

Lezen
Luisteren
Taalverzorging (spelling en grammatica)

book blank

Taaltoets Engels

Lezen
Luisteren
Taalverzorging (spelling en grammatica werkwoordspelling)
Woordenschat

maths

Rekentoets F-niveaus

Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden

maths

Rekentoets mbo-niveaus

Grootheden en eenheden
Oriëntatie in de 2D en 3D wereld
Verhoudingen
Procenten
Kwantitatieve informatie

Niveaus

Op weg naar 1F
1F
2F
3F
4F

Niveaus

A1
A2
B1
B2

Niveaus

Op weg naar 1F
1F
2F
3F

Niveaus

mbo-niveau 2
mbo-niveau 3
mbo-niveau 4

Voorbeeldopgaven

 • Swipe of klik op de bolletjes voor een indruk van de toetsen Nederlands en rekenen.

Referentiekaders:

 • de toetsen Nederlands en Rekenen F-niveaus zijn gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink. De Rekentoets mbo is gebaseerd op de 'Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs' (2020). De toetsen Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK);
 • de toets Nederlands bepaalt het niveau Nederlands op een schaal van ‘Op weg naar 1F’ tot en met 4F. Dat is van basis- en speciaal onderwijs tot en met het vwo;
 • de toets Engels bepaalt het niveau Engels op een schaal van A1 tot en met B2. Dat is van basisgebruiker tot en met onafhankelijk gebruiker;
 • de rekentoets F-niveaus bepaalt het niveau rekenen van 'Op weg naar 1F' tot en met 3F. Dat is van basis- en speciaal onderwijs tot en met het vwo;
 • de Rekentoets mbo-niveaus bepaalt het niveau van rekenen van mbo-niveau 2 tot en met mbo-niveau 4. Dit is het beoogde eindniveau na afronding van de mbo-opleiding.
cogs

Praktische informatie:

 • eenvoudig digitaal in te plannen en meerdere keren per jaar af te nemen;
 • door de grote database aan vragen zijn de toetsen steeds weer anders;
 • volledig methode-onafhankelijk;
 • objectief en gebaseerd op nationale en Europese standaarden (Meijerink / ERK);
 • zorgvuldig genormeerd;
 • flexibel inzetbaar als eenmalige meting, maar ook periodiek om de voortgang van het leerproces in beeld te brengen;
 • inzicht in groepen d.m.v. groepsrapportages en overzichten in Excel;
 • rapportages zijn direct beschikbaar, of het nu om een eenmalige, voortgangs- of groepsrapportage gaat.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op. Bel naar 026 355 7333 of stuur een e-mail naar info@amn.nl
Onze adviseurs helpen je graag verder.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat ons vrijblijvend contact met je opnemen.

Neem contact op