Taal- en rekentoetsen

Breng niveau en voortgang eenvoudig in beeld

Gebruiksvriendelijke instrumenten voor taal en rekenen.

Met de taal- en rekentoetsen van AMN bepaal je eenvoudig en methode-onafhankelijk het taal- en rekenniveau van jouw kandidaat.

De toetsen Nederlands en Rekenen zijn gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink. De toetsen Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK).

Taal en rekenen: niveau en voortgang direct in beeld.

Je kunt de taal- en rekentoetsen van AMN meerdere keren per jaar afnemen. We hebben een grote database aan vragen dus niemand maakt dezelfde vragen opnieuw.

De toetsen zijn ook beschikbaar voor huiswerk afname met of zonder cameratoezicht.

De heldere rapportages geven inzicht in welke vaardigheden extra aandacht vereisen om de voortgang in het leerproces zo nodig bij te sturen.

Zo breng je voortgang betrouwbaar in beeld.

Wat meten de toetsen?

Taaltoetsen Nederlands

Lezen
Luisteren
Taalverzorging (spelling en grammatica)

Taaltoetsen Engels

Lezen
Luisteren
Taalverzorging (spelling en grammatica werkwoordspelling)
Woordenschat

Rekentoetsen

Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden

Niveaus

Op weg naar 1F
1F
2F
3F
4F

Niveaus

A1
A2
B1
B2

Niveaus

1F
2F
3F

Bij rekenen is elk onderdeel opgebouwd uit drie vaste componenten:

 • notatie, taal en betekenis;
 • met elkaar in verband brengen;
 • gebruiken.

Alle onderdelen (taal en rekenen) kunnen los van elkaar worden afgenomen.

Voorbeeldopgaven

 • Swipe of klik op de bolletjes voor een indruk van de taal- en rekentoetsen.

Breng voortgang in beeld.

Je kunt de taal- en rekentoetsen van AMN meerdere keren per jaar afnemen.
In verschillende rapportages zie je de voortgang van een kandidaat, klas of school.

Referentiekaders:

 • de toetsen Nederlands en Rekenen zijn gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink. De toetsen Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK);
 • de taaltoets Nederlands bepaalt het niveau Nederlands op een schaal van ‘Op weg naar 1F’ tot en met 4F. Dat is van basis- en speciaal onderwijs tot en met het vwo;
 • de taaltoets Engels bepaalt het niveau Engels op een schaal van A1 tot en met B2. Dat is van basisgebruiker tot en met onafhankelijk gebruiker;
 • de rekentoets bepaalt het niveau rekenen van 1F tot en met 3F. Dat is van basis- en speciaal onderwijs tot en met het vwo.

Praktische informatie:

 • eenvoudig digitaal in te plannen en meerdere keren per jaar af te nemen;
 • door de grote database aan vragen krijgt niemand dezelfde vragen twee keer;
 • volledig methode-onafhankelijk;
 • objectief en gebaseerd op nationale en Europese standaarden (Meijerink / ERK);
 • zorgvuldig genormeerd;
 • flexibel, inzetbaar als nulmeting, maar ook periodiek om de voortgang van het leerproces in beeld te brengen;
 • thuisafname, kan eenvoudig als huiswerk worden gepland, met of zonder cameratoezicht. Hiermee worden kosten bespaart, geen computertijd en geen personele inzet nodig;
 • (voortgangs)rapportages direct beschikbaar. Of het nu een nulmeting is of een voortgangsmeeting de rapportage is direct beschikbaar.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op. Bel naar 026 355 7333 of stuur een e-mail naar info@amn.nl. Onze adviseurs helpen je graag verder.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat ons vrijblijvend contact met je opnemen.

Neem contact op