AMN Balans

Brengt de sociaal-emotionele situatie van de leerling in beeld.

Meet de persoonlijkheid, houding en tevredenheid van de leerling.

De test is een thermometer-instrument. De test brengt in beeld hoe veranderende omstandigheden op school of thuis het gedrag van de leerling kan beïnvloeden.

AMN Balans geeft inzicht op de volgende punten:

  • wat de sociaal-emotionele gesteldheid van de leerling is;
  • is er een harmonische of disharmonische thuissituatie;
  • welk gedrag en welke houding vertoont de leerling en
  • hoe ervaart de leerling de school.

brain

Welke adviezen kunnen de leerling helpen?

puzzle

Is er sprake van een (dis)harmonische thuissituatie?

people

Hoe scoort de leerling ten opzichte van leeftijdsgenoten?

Wat meet Balans

handshake

Gedrag en houding

Betrokkenheid thuis
Concentratie
Contact met leeftijdsgenoten
Interesse in School
Motivatie om te presteren

people

Persoonlijkheid

Flexibiliteit
Zelfvertrouwen
Durf

Waarom AMN Balans?

Met AMN Balans krijgt je snel en eenvoudig de sociaal-emotionele situatie van individuele leerlingen, maar ook van hele groepen in beeld.

Doordat AMN Balans meerdere keren per jaar kan worden afgenomen, brengt het de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen over een langere periode in beeld.

De heldere rapportages bevatten praktische adviezen die kunnen worden opgenomen in het OPP/handelingsplan van de leerling.

boy with backpack

Voorbeeldopgaven

  • Swipe of klik op de bolletjes voor een indruk van de AMN Balans.
cogs

Praktische informatie:

  • eenvoudig digitaal in te plannen;
  • meerdere keren per jaar af te nemen;
  • geeft praktische adviezen om vervolgstappen te zetten;
  • in ca. 35 minuten af te nemen en
  • rapportages direct beschikbaar: op individueel en groepsniveau en ook voortgangsrapportages.

Informatie AMN Balans

Maak hier kennis met onze rapportages:

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat ons vrijblijvend contact met je opnemen.

Neem contact op