Terug naar het overzicht

Goede begeleiding: wat is het en welk effect heeft het?

Om het aantal schoolverlaters terug te dringen wordt coaching en begeleiding steeds belangrijker. Maar hoe doe je dat? Wat zegt de wetenschap erover? En bovenal: welke voordelen neemt het mee? Iedere week publiceren wij een blog hierover gebaseerd op ons white paper (klik hier om het te downloaden). In dit blog: wat is goede begeleiding volgens de wetenschap? En welk effect heeft het?

Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over begeleiding?

In ons vorige blog lieten we al zien dat het aantal schoolverlaters steeds minder wordt. Maar met het toelatingsrecht (MBO-today) wordt begeleiding en coaching van studenten steeds belangrijker. Één jaar intensieve begeleiding in het mbo zorgt al voor ruim 40% minder uitval van studenten (CPB). Dat is een interessant gegeven dat niet alleen het CPB bevestigt. Ook verschillende andere onderzoeken laten zien dat met intensieve begeleiding en de persoonlijke band tussen docent en student…

  • …studenten minder snel stoppen met hun opleiding;
  • …studenten minder snel stoppen met onderwijs in het algemeen.

Wat is goede begeleiding volgens de wetenschap?

Goede begeleiding en coaching is dus ontzettend nuttig. Dat laten verschillende onderzoeken zien. Maar welke ingrediënten heeft goede begeleiding nou eigenlijk? De wetenschap geeft ons een aantal aanwijzingen. Goede begeleiding…

  • …is afgestemd op de student;
  • …sluit aan bij de motivatie van de student;
  • …sluit aan bij het vermogen en de capaciteit van de student;
  • …is niet gebaseerd op straffen en belonen (en is dus niet extrinsiek);
  • …stimuleert en versterkt de intrinsieke motivatie van de student.

Wetenschap in de praktijk brengen?

De wetenschap geeft ons dus een aantal algemene en abstracte richtlijnen voor goede begeleiding. Maar hoe breng je ze nou in de praktijk? Daar lees je meer over in onze white paper. Je downloadt ‘m hier. In dit white paper onderbouwen we wetenschappelijk hoe goede begeleiding in elkaar steekt. AMN biedt aan de hand daarvan ook de nieuwe leergang AMN Studiecoach vanaf oktober 2017 aan. Je krijgt dan acht maanden training in onder andere begeleiden en coachen. Kijk op onze AMN Studiecoach pagina voor meer informatie en meld je snel aan.