Privacy statement

(AMN Systems als verwerkingsverantwoordelijke)

Klik hier voor School/instelling als verwerkingsverantwoordelijke

AMN Systems BV is een onafhankelijke aanbieder van betrouwbare en kwalitatief goede toetsen en andere hulpmiddelen (‘digitale instrumenten’) aanbiedt voor gebruik in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs, instellingen, bedrijven en gemeenten, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

AMN Systems BV hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy statement geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door AMN Systems bv. Het gaat hier hierbij met name om:

  • Mailadressen en contactgegevens ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven;
  • Contactgegevens welke tijdens een telefoongesprek met één van onze medewerkers, bijvoorbeeld naar aanleiding van een mail, bij klantbezoek of tijdens een beurs worden genoteerd.

Functionaris Gegevensbescherming
AMN Systems BV heeft een Functionaris Gegevensbescherming benoemd, mevrouw Sandra Türksever-Veesaert. Klachten over de verwerking van uw data kunt u richten aan:

AMN Systems BV
T.a.v. mevrouw Sandra Türksever-Veesaert, Functionaris voor de Gegevensverwerking
De Wetstraat 1
6814 AN ARNHEM
privacy@amn.nl

Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar via 026 3557344 of via helpdesk@amn.nl
Meer informatie treft u op amn.nl

Tevens wijzen wij u op uw recht om klachten over de verwerking van uw data direct te richten aan de autoriteit persoonsgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl

Brancheorganisatie MEVW
AMN Systems BV is lid van de Groep Educatieve Uitgeverijen MEVW. Privacybescherming is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid. Om die reden onderschrijft AMN Systems BV de afspraken die zijn gemaakt betreffende de bescherming van persoonsgegevens door de brancheorganisatie MEVW.

Gedragsregels
Indien u reageert op een actie of gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van AMN Systems BV, hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product worden er niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis. Alle gevraagde gegevens zullen uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt.

Door gebruik te maken van (de diensten van) onze website, gaat u akkoord met deze privacyverklaring. U geeft ons daarmee toestemming om de hierboven genoemde gegevens van u te verzamelen en intern te gebruiken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Inzage en verzet
U kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van u hebben geregistreerd en u kunt uw gegevens aanpassen. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen van AMN Systems BV, dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief in uw persoonlijke account uitschrijven. Het is ook mogelijk om uw uitschrijving te mailen naar privacy@amn.nl of bellen naar onze customerservicedesk, 026 3557333.

Indien u geen prijs meer stelt op aanbiedingen (direct marketing, telemarketing, en e-mailmarketing) en gegevensverstrekking door ons, dan kunt u zich uitschrijven. Wij zullen de verdere verwerking van uw gegevens dan direct beëindigen.

Uw data verwijderen of aanpassen
U kunt ons verzoeken uw school- of persoonsgegevens te aan te passen of te verwijderen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met de wettelijk voorschriften worden verwerkt. Ook kunt u een verzoek indienen voor de export van uw data. U kunt hiervoor mailen naar privacy@amn.nl of bellen naar onze customerservicedesk, 026 3557333.

Bewaartermijnen
Als wij uw data gedurende een periode van 2 jaar niet gebruikt hebben, worden deze automatisch verwijderd. Indien u zichzelf uitschrijft, worden uw gegevens direct verwijderd.

Privacy op internet en cookies
Graag wijzen wij u op de informatie over het gebruik van cookies op onze websites in onze Privacy Bijsluiter Bijlage 3: Cookies.