Taal- en rekentoetsen

Breng niveau en voortgang eenvoudig in beeld

Gebruiksvriendelijke instrumenten voor taal en rekenen.

Met de taal- en rekentoetsen van AMN bepaal je eenvoudig en methode-onafhankelijk het taal- en rekenniveau van jouw student.

De toetsen Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK). De toetsen Nederlands en Rekenen F-niveaus zijn gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink. Er is tevens de AMN Rekentoets mbo. Deze is gebaseerd op de 'Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs' (2020). Binnen het middelbaar beroepsonderwijs neemt het vak rekenen een steeds belangrijkere plaats in. Alle mbo-studenten maken aan het einde van de opleiding een rekenexamen. Voor studenten die vanaf september 2022 starten met een niveau 2, 3 of 4 mbo-opleiding telt het resultaat van het rekenexamen mee voor het diploma. Met de AMN Rekentoets mbo kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op dit rekenexamen.

Nederlands en rekenen: niveau en voortgang direct in beeld.

Je kunt de taaltoets Nederlands en de rekentoets meerdere keren per jaar afnemen. We hebben een grote database aan vragen, waardoor de toetsen steeds weer anders zijn.

De heldere rapportages geven inzicht in welke vaardigheden extra aandacht nodig hebben.

In de voortgangsrapportage worden de resultaten van de laatste afnames overzichtelijk weergegeven. Zo breng je de voortgang betrouwbaar in beeld.

boy on bike

De meegeleverde MS Excel rapportage levert de mogelijkheid om differentiatiegroepen samen te stellen (van het laagste tot het hoogste niveau in de organisatie) waarmee extra ondersteuningslessen (kosteneffectief) kunnen worden georganiseerd.

Wat meten de toetsen?

book blank

Taaltoetsen Nederlands

Lezen
Luisteren
Taalverzorging (spelling en grammatica)

book blank

Taaltoetsen Engels

Lezen
Luisteren
Taalverzorging (spelling en grammatica werkwoordspelling)
Woordenschat

maths

Rekentoetsen F-niveaus

Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden

maths

Rekentoets mbo-niveaus

Grootheden en eenheden
Oriëntatie in de 2D en 3D wereld
Verhoudingen
Procenten
Kwantitatieve informatie

Niveaus

Op weg naar 1F
1F
2F
3F
4F

Niveaus

A1
A2
B1
B2

Niveaus

Op weg naar 1F
1F
2F
3F

Niveaus

mbo-niveau 2
mbo-niveau 3
mbo-niveau 4

Voorbeeldopgaven

 • Swipe of klik op de bolletjes voor een indruk van de toetsen Nederlands, Engels en rekenen.

Referentiekaders:

 • de toetsen Nederlands en Rekenen F-niveaus zijn gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink. De AMN Rekentoets mbo-niveaus is gebaseerd op de Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (2020). De toetsen Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK);
 • de toets Nederlands bepaalt het niveau van Nederlands op een schaal van 'Op weg naar 1F' tot en met 4F. Dat is van basis- en speciaal onderwijs tot en met het vwo;
 • de toets Engels bepaalt het niveau Engels op een schaal van A1 tot en met B2. Dat is van basisgebruiker tot en met onafhankelijk gebruiker;
 • de Rekentoetsen F-niveaus bepalen het niveau rekenen van 'Op weg naar 1F' tot en met 3F. Dat is van basis- en speciaal onderwijs tot en met het vwo;
 • de Rekentoets mbo-niveaus bepaalt het niveau van rekenen van mbo-niveau 2 tot en met mbo-niveau 4. Dit is het beoogde eindniveau na afronding van de mbo-opleiding.
cogs

Praktische informatie:

 • eenvoudig digitaal in te plannen en meerdere keren per jaar af te nemen;
 • door de grote databank met vragen zijn de toetsen steeds weer anders;
 • volledig methode-onafhankelijk;
 • objectief en gebaseerd op nationale en Europese standaarden (Meijerink / Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (2020) / ERK);
 • zorgvuldig genormeerd;
 • flexibel inzetbaar als eenmalige meting, maar ook periodiek om de voortgang van het leerproces in beeld te brengen;
 • inzicht in groepen door middel van groepsrapportages en overzichten in Excel;
 • rapportages zijn direct beschikbaar, of het nu om een eenmalige, voortgangs- of groepsrapportage gaat;
 • groepsoverzichten in Excel kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in een specifieke klas, maar ook in grotere groepen, zoals leerjaren. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld ondersteuningslessen aangeboden worden. Deze kunnen per klas worden aangeboden, maar ook klassenbreed.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op. Bel naar 026 355 7333 of stuur een e-mail naar info@amn.nl
Onze adviseurs helpen je graag verder.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat ons vrijblijvend contact met je opnemen.

Neem contact op