Terug naar het overzicht

Wil jij bijdragen aan de toetsen Nederlands van AMN?

dinsdag 30 mei 2023

Wil jij bijdragen aan de toetsen Nederlands van AMN?

Ben jij een docent met affiniteit voor de Nederlandse taal en vind jij het leuk om toetsvragen te ontwikkelen? Dan zoekt AMN jou!

Bij AMN geloven we dat heldere feedback de basis vormt voor verdere groei en ontwikkeling. Onze toetsen Nederlands laten zien waar een leerling staat en geven richting aan ondersteuning. Onze toetsen zijn gebaseerd op het 'Referentiekader taal en rekenen' van de commissie Meijerink (2009). Ze zijn digitaal en kunnen meerdere malen worden afgenomen om voortgang in kaart te brengen. Vanwege onze grote itembank aan vragen is een toets elke keer weer anders.

Om onze itembank up-to-date en divers te houden blijven we nieuwe Nederlandse taalvragen ontwikkelen in samenwerking met professionals uit het onderwijs. Momenteel zijn we dan ook op zoek naar docenten Nederlands die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan onze toetsen.

Meer info: click hier