Terug naar het overzicht

Executieve functies en het verbeteren van studieresultaten.

Om het aantal schoolverlaters terug te dringen wordt coaching en begeleiding steeds belangrijker. Maar hoe doe je dat? Wat zegt de wetenschap erover? En bovenal: welke voordelen neemt het mee?

Iedere week publiceren wij een blog hierover gebaseerd op ons white paper (klik hier om het te downloaden). In dit blog gaan we in op het trainen van executieve functies: kan dat? En welke invloed heeft dat op studieresultaten?

Kun je executieve functies trainen?

Executieve functies, intrinsieke motivatie en studieresultaten staan dus duidelijk met elkaar in verband. Is dat dan alles wat erover te zeggen valt? Nee, absoluut niet! Met de juiste aanpak kunnen studenten hhun executieve functies ontwikkelen, zo blijkt uit steeds meer onderzoek!

Dawson en Guare (2010) lieten in hun onderzoek zien dat mentale vaardigheden die gebaseerd zijn op executieve functies goed aangeleerd kunnen worden. Het leek er heel lang op dat het werkgeheugen niet te verbeteren was. Maar nu weten we dat het wel te verbeteren is: het aantal zaken dat je kunt onthouden wordt groter als je erop traint (Klingberg et al., 2002). Onderzoek lijkt ook te laten zien dat inhibitie en cognitieve flexibiliteit te verbeteren zijn met training (Rabipour & Raz, 2012).

De invloed van de groep op studieresultaten

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat als je parallelklassen indeelt op basis van leerprestaties, studenten in die klassen beter gaan presteren. Dat geldt voor de minder goede, de gemiddelde én de betere studenten (CPB, 2016). Het is dan wel belangrijk dat aan alle groepen dezelfde eisen worden gesteld. De begeleidingsstijlen zijn voor een deel ook gebaseerd op de capaciteiten van de student.

Dat zijn ontzettend interessante resultaten. En voor iedereen die studenten begeleid een veelbelovend vooruitzicht! AMN werkt op dit moment aan een wetenschappelijk onderbouwd programma waarmee executieve functies getraind worden. Benieuwd? Neem gerust contact met ons op! Stel je vragen door ons te bellen op 026 355 73 33. Je mag je vragen ook in een e-mail zetten. Stuur deze dan naar info@amn.nl