Aanmeldformulier Eindtoets

15 tot en met 28 april 2021

Je kunt nu een aanmelding plaatsten voor de AMN Eindtoets 2021. Dit kun je doen tot 31 januari 2021.
De officiële inschrijving mag alleen worden gedaan in opdracht van de directeur.
Na je aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere informatie.
Velden met een * zijn verplicht.

Schoolgegevens
Afname details
ContactpersonenVoeg hieronder minimaal één contactpersoon toe:

Verwerksovereenkomst AMNOm de eindtoets te mogen afnemen zijn wij volgens de wet verplicht om een verwerksovereenkomst met jullie af te sluiten. Verwerksersovereenkomst inzien.
Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens. Hierin geven wij aan hoe we met privacy gevoelige informatie omgaan.

Akkoord en getekend door:

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Bel ons op 026 355 7333, of stuur een e-mail naar aanmelding@amn.nl.
Wij helpen je dan verder.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op of via deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AMN Beheer BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van AMN Beheer BV en gelieerde werkmaatschappijen onder de handelsnaam AMN in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. AMN Beheer BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en producten en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.