AMN logo
Onderwijs
Primair
onderwijs

AMN Talentscan VO

Hoe weet je of de brugklas leerling op de juiste plek zit en hoe help je die het beste uit zichzelf te halen?

De AMN Talentscan VO maakt dit in één oogopslag duidelijk.

Het schooladvies VO in groep 8 is heel waardevol. Dit schooladvies is gebaseerd op twee belangrijke pijlers:

  • de leerkracht die de leerling dagelijks ziet en het niveau daardoor goed kan inschatten.
  • de resultaten van de eindtoets die het schooladvies met objectieve informatie onderbouwt.

De praktijk wijst uit dat door een goede uitslag op de eindtoets ongeveer 10% van de leerlingen op een hoger niveau wordt geplaatst dan het oorspronkelijke schooladvies. Hiermee verhoogt de eindtoets de kansengelijkheid van deze kinderen.

Heeft het thuisonderwijs invloed op de start brugklas?

Door de coronapandemie is de objectieve eindtoets komen te vervallen en is het voorlopige schooladvies bindend geworden. Daarnaast zijn sommige leerlingen, aldus minister Slob in een artikel van de NOS, door de Coronacrisis kwetsbaarder geworden dan anderen. Ondanks de grote inspanning van leerkrachten om voor de leerlingen vervangend thuisonderwijs te verzorgen, zijn er grote verschillen in de begeleiding van de kinderen in de thuissituatie geconstateerd. Hierbij is duidelijk geworden dat in sommige gezinnen ouders minder goed in staat waren te helpen bij schoolwerk dan in andere gezinnen. Op basis van deze gegevens lijkt het verstandig zo snel mogelijk vast te stellen óf en zo ja welke leerlingen door thuisonderwijs een achterstand in het leerproces hebben opgelopen.

Onderwijsraad: sta klaar en bereid je voor

Het expliciete evaluatiemoment van de eindtoets is weggevallen en dat vraagt om een alternatief.

AMN biedt dat alternatief met de AMN Talentscan VO.

Met dit objectieve instrument wordt snel duidelijk:

  • of de leerling inderdaad op het juiste niveau is ingestroomd;
  • welke capaciteiten de leerling heeft;
  • welk gedrag en welke houding de leerling vertoont;
  • welke begeleidingsstijl het best bij de leerling past;
  • wat het taal- en rekenniveau van de leerling is.
Vaardigheden: wat is het taal- en rekenniveau?
Begeleidingsstijl: hoe haal je het beste uit de leerling?
Capaciteiten, gedrag en houding: wat heeft de leerling in huis?

De AMN Talentscan VO: onmisbaar bij de start in het VO.

Doordat de AMN Talentscan VO de capaciteiten met de vaardigheden van de leerling vergelijkt, wordt direct duidelijk of de leerling onder, op of boven zijn niveau presteert.

De AMN Talentscan VO maakt in één oogopslag duidelijk of een leerling op de juiste plek zit, waar de leerling zich bevindt op de taal- en rekenniveaus en met welke begeleiding de leerling in zijn/haar kracht kan worden gezet. AMN is er van overtuigt dat het voortgezet onderwijs met de AMN Talentscan VO een belangrijk instrument in handen krijgt om het percentage van 42% leerlingen, die tot en met het derde leerjaar van niveau wisselen, drastisch te beperken. (Onderwijsincijfers)

Wat meet AMN Talentscan VO?

Vaardigheden

Taal
Rekenen

Gedrag en houding

Betrokkenheid thuis
Concentratie
Contact met leeftijdsgenoten
Interesse in school
Motivatie om te presteren
Openheid
Samenwerken
Stabiliteit
Zelfvertrouwen
Zorgvuldigheid

Capaciteiten

Numerieke aanleg
Verbale aanleg
Abstract redeneren

Begeleidingsstijl

Motiveren
Uitdagen
Ondersteunen
Sturen

Meld je vandaag nog aan.

Klik hier.

AMN Talentscan VO: een objectief en compleet beeld

Overgang PO/VO een grote stap.

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap voor de leerling. Van een vertrouwde en stabiele basis met één vast leerkracht naar de dynamische situatie van wisselende vakken en wisselende docenten.

De belangrijke factor in dit proces is de docent. Hoe eerder de docent een compleet beeld heeft van elke leerling, hoe eerder de docent weet hoe hij/zij de individuele leerling moet benaderen en begeleiden. Hoe mooi is het, als alle docenten vlak na de start van het nieuwe schooljaar een compleet en objectief (klassen)overzicht van de leerlingen krijgen, waarmee de individuele begeleiding kan worden gestart en differentiatiegroepjes kunnen worden samengesteld.

En hoeveel makkelijker maakt dit het overleg met collega’s over leerlingen als iedereen over dezelfde basisinformatie beschikt?

Er zijn drie overzichtelijke rapporten waarmee je aan de slag kunt:

begeleidingsstijlen: op individueel- en groepsniveau met duidelijke handvatten;
Talentscan VO: vaardigheden, capaciteiten, gedrag & houding;
taal- en rekentoetsen: methodeonafhankelijke nulmetingen van het taal- en rekenniveau.

Begeleidingsstijlen: haal eruit wat erin zit

De combinatie van capaciteiten en gedrag & houding laat zien wat de sterke punten en de aandachtspunten van de leerling zijn. Maar welke begeleiding is nu het beste voor de leerling?

Met de vragenlijst Gedrag & houding wordt vastgesteld of de leerling in “de juiste leerstand” staat. Een lage score op Gedrag & houding levert “een lage leerstand” op en een hoge score “een hoge leerstand”.

In de rapportage staat precies aangegeven op welke manier je de leerling moet begeleiden om eruit te halen wat erin zit. En dat niet alleen, je krijgt ook concrete handvatten die je direct in kunt zetten binnen de groep.

Klik hier voor een voorbeeld van de inhoud

Talentscan VO: capaciteit versus vaardigheden?

De Talentscan laat zien of de leerling op de juiste plek zit. Het laat ook zien wat de capaciteiten van de leerling zijn. Capaciteiten en vaardigheden worden op een objectieve wijze met elkaar vergeleken. Hierdoor weet je precies wat de leerling in huis heeft. Samen met de resultaten gedrag & houding ontstaat een compleet beeld van de leerling.

Klik hier voor een voorbeeld van de inhoud

Taal en rekenen: een nulmeting

Met de methodeonafhankelijke nulmetingen van taal- en rekenvaardigheden is direct duidelijk wat het vaardigheidsniveau van de leerling is. Neem deze toetsen aan het begin van het jaar af en je weet waar de focus op moet liggen. De heldere rapportages zijn ook te gebruiken bij periodieke voortgangsmetingen.

Klik hier voor een voorbeeld van de inhoud
TIJDELIJK AANBOD

Om de scholen in deze tijd een steuntje in de rug te geven, investeert AMN mee.

AMN Talentscan VO€ 20,00
Taal- en Rekentoetsen€ 8,00

Nu samen voor € 14,00

DEZE ACTIE LOOP TOT DE HERSFTVAKANTIE 2020

De taal- en rekentoetsen kunnen het hele schooljaar 2020 – 2021 worden gebruikt.Praktische informatie:

geeft een objectieve en onderbouwde positie van de leerling binnen het geplaatste niveau;
vanaf september 2020 volledig digitaal af te nemen;
duurt ongeveer 6 uur en kan in delen worden afgenomen;
thuisafname: de leerling kan de test gemakkelijk thuis maken. Je kunt ervoor kiezen om, natuurlijk met toestemming van de ouders, de test met cameratoezicht af te nemen. Hiermee kun je vaststellen of de leerling tijdens het maken van de test ongewenste (b.v. rekenmachine) hulpmiddelen gebruikt. Na het vaststellen (leerkracht) van de betrouwbaarheid van de testafname wordt de opgeslagen informatie direct gewist;
voldoet volledig aan de AVG-eisen;
meet: vaardigheden, capaciteiten, gedrag & houding;
nulmeting en voortgangsmetingen voor taal en rekenen (methodeonafhankelijk);
geeft de best passende begeleidingsstijl;
direct resultaat: Als de leerling de test heeft afgerond, is de rapportage direct beschikbaar.
Voorbeeld individuele rapportage AMN Begeleidingsstijl
Voorbeeld groepsrapportage AMN Begeleidingsstijl
Product informatie blad AMN Talentscan VO
Voorbeeldrapportage AMN Talentscan VO
Product informatie blad AMN Rekentoets
Voorbeeld individuele rapportage Rekentoets
Voorbeeld voortgangsrapportage Rekentoets
Product informatie blad AMN Taaltoets
Voorbeeld individuele rapportage Taaltoets
Voorbeeld voortgangsrapportage Taaltoets

Met de AMN Talentscan VO zet je leerlingen in hun kracht.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat ons vrijblijvend contact met je opnemen.

Neem contact op.

Taal- en rekentoetsen


AMN biedt speciaal voor het voortgezet onderwijs onafhankelijke, genormeerde toetsen aan voor Nederlands, Rekenen en Engels. De toetsen Nederlands en Rekenen zijn gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink. De toetsen Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK).

De toetsen geven inzicht of een leerling voldoet aan het voor zijn/haar opleidingsniveau vereiste referntieniveau.
Daarnaast geeft het inzicht in welke onderwerpen extra aandacht vereisen om de voortgang in het leerproces zo nodig bij te sturen.

Loopbaanleren


AMN Loopbaanleren is een complete online methode waarin het proces om tot een bewuste en onderzochte vervolgstudiekeuze te komen wordt vormgegeven. In deze aanpak ontdekken leerlingen, via het uitvoeren van opdrachten, antwoorden op vragen als"wie ben ik, wat kan ik en wat doe ik ervoor en wie of wat heb ik hierbij nodig".
AMN Loopbaanleren is er voor alle niveaus: van praktijkonderwijs tot en met het gymnasium.

AMN BV
De Wetstraat 1
6814 AN Arnhem
026 3557333
info@amn.nl

AMN is ISO-gecertificeerd
Support
  • Helpdesk
  • Veelgestelde vragen
  • Contact