Onderwijs
Primair
onderwijs

AMN Loopbaanleren


AMN Loopbaanleren is een complete online methode waarin het proces, om tot een bewuste* en een onderzochte* keuze voor een vervolgstudiekeuze te komen, wordt vormgegeven. In de methode zijn ook de theoretische modellen van Marinka Kuijpers als uitgangspunt genomen.

*Bewuste en onderzochte keuze:
“Bewust” wil zeggen: “ik weet waar ik aan begin. Ik ken het beroep, ik heb wat ervaring in die richting etc.”
“Onderzocht” wil zeggen: “ik heb eigenschappen die passen bij de richting die ik kies”.

In AMN Loopbaanleren ontdekt de leerling, via het uitvoeren van opdrachten, antwoorden op vragen als “wie ben ik, wat kan ik en wat doe ik ervoor en wie of wat heb ik hierbij nodig”. Maar ook: “wat leer ik, hoe snel leer ik en hoe kan ik daar het beste bij geholpen worden” (begeleidingsstijl).


Het proces van Loopbaanleren

Gedurende het uitvoeren van de opdrachten verzamelt AMN Loopbaanleren op basis van 360- graden competentiemetingen gegevens over de competenties van de leerling. Door de competenties van de leerling te vergelijken met de benodigde competenties in beroepen krijgt de leerling via de Talentmatch suggesties voor beroepen en opleidingen.

Deze beroepen en opleidingen worden vervolgens onderwerp van onderzoek. Hierbij onderzoekt en ontdekt de leerling:
Welke beroepen beter of minder goed bij hem/haar passen.
En minsten zo belangrijk: van welke beroepen en opleidingen hij/zij enthousiast wordt.

Het ontdekkingsproces wordt doorgezet tot de leerling een bewuste en onderzochte keuze heeft gemaakt.
Het uitgangspunt van AMN loopbaanleren is dat de leerling zelf eigenaar is van zijn/haar loopbaanproces. Alle stappen die de leerling maakt, alle de opdrachten die hij/zij uitvoert, alle keuzes die in het proces worden gemaakt, worden in het Loopbaanpaspoort vastgelegd.

Per september 2020 kan het Loopbaanpaspoort door de leerling mee worden genomen naar de vervolgopleiding. Hierbij komt voor de nieuwe mentor en/of loopbaanbegeleider een (beknopt) Loopbaandossier beschikbaar. Omdat de leerling over zijn volledige Loopbaanpaspoort beschikt, kan ook in de vervolgopleiding het loopbaanleerproces voortgezet worden.

De rol van de loopbaanbegeleider

Ondanks dat Loopbaanleren klassikaal kan worden uitgevoerd, is de opzet dat iedere leerling een individuele route volgt. De rol van de loopbaanbegeleider is vooral door middel van gesprekken de leerling te stimuleren en tot ontdekken uit te dagen. Het is hierbij aan te raden dat je je als loopbanbegeleider verdiept in de theoretische modellen van Marinka Kuijpers.

Als loopbaanbegeleider ben je vrij om gebruik te maken van de door AMN aangeboden opdrachten of om zelf ontwikkelde opdrachten aan het systeem toe te voegen.

Beschikbaarheid

AMN Loopbaanleren is er voor alle niveaus: van praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en vmbo tot en met het gymnasium.

Hoe werkt AMN Loopbaanleren?


De loopbaanbegeleider kan in een eenvoudige online omgeving:
Opdrachten klaarzetten, (In AMN Loopbaanleren staan opdrachten, dat kan een test of een toets zijn, maar ook een ervaringsopdracht, een opdracht om aan je competenties te werken, om competenties inzichtelijk te maken, etc.)
Ingevulde opdrachten van leerlingen bekijken en hierop reageren.
Individuele- en groepsoverzichten maken.
De voortgang van een individuele leerling of groep volgen.
Het systeem stuurt, geeft duiding en voorziet het proces van objectieve informatie. Deze informatie kan door de loopbaanleerbegeleider worden gebruikt om de leerling uit te dagen en te stimuleren om tot vervolgstappen te komen in zijn/haar loopbaanontwikkeling.

De leerling heeft een eigen digitale omgeving, het Loopbaanpaspoort:
Beschikbaar op laptop, tablets en mobiele telefoon.
Ziet alleen de opdrachten die door de loopbaanbegeleider zijn klaargezet.
De leerling kan opdrachten:
- Zelfstandig uitvoeren.
- Met bijlagen inleveren.
- Communiceren met de loopbaanbegeleider.
- Resultaten van opdrachten bekijken.
De gemaakte opdrachten en bijlages worden direct in het loopbaandossier gezet.

Meer weten over AMN Loopbaanleren?


Wil je meer weten over AMN Loopbaanleren of ben je benieuwd wat AMN verder voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AMN BV
De Wetstraat 1
6814 AN Arnhem
026 3557333
info@amn.nl

Support
  • Helpdesk
  • Veelgestelde vragen
  • Contact