Onderwijs
Primair
onderwijs

AMN Eindtoets


Sinds 2015 is het afnemen van een centrale eindtoets door de overheid verplicht. Er zijn meerdere gecertificeerde eindtoets aanbieders. AMN is, met de AMN Eindtoets,, een door het Ministerie van OCW gecertificeerde eindtoets aanbieder. De scholen zijn vrij om zelf een keuze te maken voor de eindtoets van één van de gecertificeerde eindtoets aanbieders. De eindtoets wordt door de overheid gesubsidieerd. Als je voor de AMN Eindtoets kiest, biedt AMN deze gratis aan.

De AMN Eindtoets voor groep 8 is digitaal, adaptief en offline af te nemen. De AMN Eindtoets, waarin de verplichte onderdelen rekenen, taalverzorging en lezen worden gemeten, garandeert een objectieve onderbouwing van de vaardigheden in het schooladvies.
Filmpje van het Jeugdjournaal in april 2018. Het geeft een goed beeld hoe de kinderen de AMN Eindtoets ervaren.


Voordelen AMN Eindtoets

Volledig digitaal
Offline af te nemen, dus ook als het internet wegvalt kan de leerling gewoon doorgaan.
De toets springt op slot als bijvoorbeeld het internet of een rekenmachine wordt geopend.
Totale afnametijd gemiddeld 1,5 uur.
Toetst alleen wat nodig is: Taal en rekenen.
Adaptief op vraagniveau, waardoor onnodig moeilijke vragen worden vermeden.
De mogelijkheid om tussentijds te stoppen.
Terugbladerfunctie, dit geeft de leerling de mogelijkheid om een vraag te parkeren om er later op terug te komen.
Thuisafname module met camera cameratoezicht beschikbaar.
Beschikbaar voor laptop, iPad, Chromebook, Windows, tablet en Snappet.


Adaptief, iedere leerling een toets op eigen niveau
Altijd mogelijk tussendoor te stoppen en weer verder te gaan
Terugbladerfunctie, waarmee opgave “geparkeerd kan worden”
Beveiligde afname
Beschikbaar voor laptop, iPad, Chromebook, Windows, tablet en Snappet
Thuisafname met cameratoezicht mogelijk

AMN Eindtoets digitaal ontzorgt


De AMN Eindtoets is volledig digitaal. AMN maakt in haar technische infrastructuur een speciale omgeving voor je school aan. Deze omgeving kan gekoppeld worden aan het schoolsysteem (ParnasSys, Esis, etc.). Door deze koppeling komen de juiste leerlinggegevens direct in de AMN Portal. Voor de Eindtoets heeft AMN een speciale app ontwikkeld. Deze is beschikbaar op alle apparaten (niet op mobiele telefoons) en zorgt ervoor dat de afname veilig verloopt, ook als tijdens de afname het internet uitvalt. AMN heeft een helpdesk, die direct paraat is om je te ondersteunen als je een technisch probleem ervaart. Dus geen zorgen, weet je het even niet? AMN helpt je direct weer (gratis) op weg!

Het koppelen van AMN aan het schoolsysteem is goed beveiligd. AMN werkt conform de eisen van de AVG en biedt bij samenwerking de school ook direct een Verwerkersovereenkomst aan. AMN is ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd. Op 24 en 25 maart 2020 heeft de jaarlijkse ISO audit plaatsgevonden en is de ISI certificering weer geprolongeerd. Dat betekent dat jij je kunt ontspannen, wetend dat wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om je gegevens en die van je leerlingen goed te beschermen.

Aanbod: AMN Eindtoets + AMN Aansluiting PO-VO Groep 7 gratis


AMN begrijpt dat een leerling meer is dan zijn/haar prestaties in taal en rekenen. Als leerkracht wil je weten wat en hoe de leerling denkt, voelt en wat hem/haar drijft. Je wilt inzicht krijgen in zijn/haar talenten en ambities. Daarom biedt AMN de mogelijkheid, om bij inschrijving voor de AMN Eindtoets voor het schooljaar 2020-2021, om het 360 graden assessment Aansluiting PO-VO voor groep 7 (vanaf 1 juni 2020 tot de herfstvakantie 2020) gratis af te nemen. De objectieve 360 graden informatie, die je met AMN Aansluiting PO-VO groep 7 krijgt, helpt je een handelingsplan op te stellen voor iedere individuele leerling, om daarmee de juiste voorbereidingen te treffen voor de eindtoets 2021. Daarnaast zal deze informatie je helpen om, samen met de resultaten van de Eindtoets, het definitieve schooladvies op te stellen en dit advies naar de ouders te onderbouwen.

AMN BV
De Wetstraat 1
6814 AN Arnhem
026 3557333
info@amn.nl

Support
  • Helpdesk
  • Veelgestelde vragen
  • Contact