AMN logo
Onderwijs
Primair
onderwijs

Primair
onderwijs


AMN biedt instrumenten om het schooladvies voortgezet onderwijs objectief te onderbouwen.

Het primair onderwijs is altijd in beweging, er wordt vaak met een minimum aan middelen maximaal gepresteerd. De druk is groot, de verwachtingen zijn hoog.

Daarom zijn de instrumenten van AMN flexibel in te zetten, op ieder moment en op iedere locatie.

Aansluiting PO-VO
(Groep 7)


Steeds meer scholen werken beginnen al groep 7 aan de juiste onderbouwing van het schooladvies voor de leerlingen die na groep 8 over gaan naar het VO.

AMN Aansluiting PO-VO is een psychologisch assessment speciaal voor het primair onderwijs. Kenmerkend voor Aansluiting PO-VO is dat deze test een compleet beeld geeft van het kind. Het meet niet alleen vaardigheden, zoals de eindtoets, maar is ook een intelligentietest waarmee de aanleg van de leerling in beeld wordt gebracht. Daarnaast wordt ook gekeken naar de persoonlijkheidskenmerken, het gedrag en de houding van de leerling.

Voor het invullen van de vragenlijst Gedrag & Houding kunnen ook de leerkracht(en) en ouder(s) worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Door vaardigheid, capaciteit, persoonlijkheidskenmerken, gedrag en houding met elkaar in verband te brengen ontstaat er een uniek 360 graden beeld van de leerling.

De rapportages van AMN Aansluiting PO-VO groep 7 laten zien waar een leerling al heel goed scoort en waar de aandachtsgebieden liggen. Op basis van deze informatie kan (in overleg met de ouders) een handelingsplan voor groep 8 worden opgesteld. Zo werk je samen met de leerling en ouders naar een schooladvies dat écht past.

laptop and tablet illustration

AMN EindtoetsDe AMN Eindtoets voor groep 8 is digitaal, adaptief en offline af te nemen.
Sinds 2015 is het afnemen van een centrale eindtoets door de overheid verplicht. Er zijn meerdere gecertificeerde eindtoets aanbieders. AMN is, met de AMN Eindtoets, een door het Ministerie van OCW gecertificeerde eindtoets aanbieder. De scholen zijn vrij om zelf een keuze te maken voor de eindtoets van één van de gecertificeerde eindtoets aanbieders. De eindtoets wordt door de overheid gesubsidieerd. Als je voor de AMN Eindtoets kiest, biedt AMN deze gratis aan.

AMN BV
De Wetstraat 1
6814 AN Arnhem
026 3557333
info@amn.nl

AMN is ISO-gecertificeerd
Support
  • Helpdesk
  • Veelgestelde vragen
  • Contact