AMN logo
Onderwijs
Primair
onderwijs

AMN Talentscan
voor het MBO


Het maken van een keuze voor een mbo-opleiding en deze vervolgens succesvol afronden is een uitdaging voor jonge studenten. Nog steeds maken jongeren verkeerde keuzes. Soms omdat ze niet goed bij de opleiding passen, soms omdat ze een beperkt beeld hebben van het beroep waarvoor ze worden opgeleid. Het gevolg is dat een groot aantal studenten uitvalt en een nog groter aantal dat één of meerdere keren van opleiding switch, voordat ze een goede match gevonden hebben.

Persoonsgerichte begeleiding belangrijk

Ook lopen veel studenten in een opleiding vast, omdat ze niet op de juiste manier begeleid worden. Moet de student gestuurd worden of is er juist uitdaging nodig? Is een persoonsgerichte begeleiding nodig of moet er juist ondersteuning op de inhoud plaatsvinden?

De AMN Talentscan helpt bij deze vraagstukken. Dit begeleidingsinstrument brengt duidelijk de sterke kanten en de aandachtspunten voor het opleidingstraject naar voren. Daarnaast wordt duidelijk op welke competenties de student goed matcht met de gekozen opleiding en op welke competenties extra ondersteuning nodig is. De belangrijkste conclusie die uit de Talentscan komt is de begeleidingsstijl die de student nodig heeft.

Een blauwdruk van de student?

De Talentscan geeft een goed en objectief beeld van de student. Een blauwdruk van de student in deze fase van zijn leven. Waardevolle informatie die de docent / SLB-er kan gebruiken om, meteen vanaf het begin van de opleiding, het leerproces te optimaliseren, de juiste begeleidingsstijl toe te passen en zo het beste van de student naar boven te halen. Meer maatwerk in de opleidingstrajecten leidt tot veel betere resultaten. Iets waar ook de school maar zeker de student veel baat bij heeft.

Waaruit bestaat de AMN Talentscan?

De AMN Talentscan meet de Capaciteiten en de Persoonlijkheid van de student. Van daaruit worden ook conclusies getrokken over gebieden die van toepassing zijn in de leerondersteuning zoals: Leerintelligentie, Logisch redeneren, Dynamiek, Werkhouding, Zelfredzaamheid en Competenties.

De resultaten op Capaciteiten geven aan in hoeverre de student aanleg heeft om verschillende vaardigheden te kunnen ontwikkelen. De volgende factoren worden gemeten: Numerieke aanleg, Verbale aanleg, Redeneervermogen, Evaluatievermogen en Ruimtelijk Inzicht.

Persoonlijkheid wordt gemeten met de factoren van "The big five": Stabiliteit, Extraversie, Altruïsme, Zorgvuldigheid en Openheid. Daarnaast wordt de factor Intrinsieke motivatie gemeten. Dit persoonlijkheidsmodel is een belangrijke voorspeller voor de mate van succes in studie en werk.

In de AMN Talentscan is ook een vragenlijst opgenomen. Deze bevraagt de student over diverse omgevingsfactoren als vooropleiding, stage- en werkervaring, eerdere vormen van begeleiding, thuissituatie, gezondheid, etc. De antwoorden leveren onderwerpen op voor een gesprek met de student. De AMN Talentscan analyseert de antwoorden ook en vertaalt deze in een risicoscore voor de omgeving waarin het leerproces gaat plaatsvinden.

Individueel én onderwijsproces

De resultaten van de Talentscan zijn een goed uitgangspunt voor de begeleiding van individuele studenten. Zo kan er gekeken worden, met de rapportage Talentmatch, bij welke domeinen en beroepsgroepen de student het best past. De resultaten zijn er echter ook op een overkoepelend niveau. Met rapportages als groepsrapportage, de klasrapportage en de managementrapportage is er geaggregeerde informatie over groepen, klassen en opleidingen beschikbaar. Met deze informatie is het zelfs mogelijk om onderwijsprocessen te optimaliseren, omdat heel snel inzichtelijk is welke eigenschappen er gemeenschappelijk zijn in de groep en/of hoe de studenten verdeeld zijn over de diverse begeleidingsstijlen.

Rapportages direct beschikbaar
COTAN gecertificeerd
Juiste begeleiding
Objectief
Duurt gemiddeld 2 uur
Flexibel in tijd en locatie
Digitaal
Thuis afname met of zonder cameratoezicht

Voordelen van de Talentscan voor het MBO

Volledig digitaal
Flexibel af te nemen: thuis of op school, met of zonder cameratoezicht
Afnametijd is gemiddeld 2 uur
Compacte rapportage
Resultaten direct beschikbaar
Sociaal wenselijke- en gehaaste antwoorden worden direct duidelijk
Begeleidingsstijl, met praktische tips
Gratis (technische) ondersteuning van de AMN Helpdesk

Meer weten over de Talentscan?

Wil je meer weten over de AMN Talentscan of ben je benieuwd wat AMN verder voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AMN BV
De Wetstraat 1
6814 AN Arnhem
026 3557333
info@amn.nl

AMN is ISO-gecertificeerd
Support
  • Helpdesk
  • Veelgestelde vragen
  • Contact