AMN logo
Onderwijs
Primair
onderwijs

AMN Taal- en Rekentoetsen voor het middelbaar beroepsonderwijs


AMN biedt onafhankelijke, genormeerde toetsen voor Nederlands, Rekenen en Engels.

De toetsen Nederlands en Rekenen zijn gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink. De toetsen Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK).

De toetsen geven inzicht of een student voldoet aan het voor zijn/haar opleidingsniveau vereiste referentieniveau. De heldere rapportage geeft inzicht in welke vaardigheden extra aandacht vereisen om de voortgang in het leerproces zo nodig bij te sturen. Door de toetsen periodiek in te zetten wordt de voortgang in het leerproces op detailniveau in beeld gebracht. De meegeleverde MS Excel rapportage levert de mogelijkheid om differentiatiegroepen samen te stellen (van het laagste tot het hoogste niveau in de organisatie) waarmee extra ondersteuningslessen (kosten effectief) kunnen worden georganiseerd.

Met de Voorschatter kan worden bepaald wat de meest geschikte instaptoets voor de student is.

Toetsen Nederlands
Zijn af te nemen op de niveaus: op weg naar 1F; 1F; 2F; 3F en 4F.
Elke toets bevat de volgende onderdelen:
Lezen
Taalverzorging (spelling en grammatica)
Luisteren
Alle onderdelen kunnen los van elkaar worden afgenomen.

Rekentoetsen
Zijn af te nemen op de niveaus: 1F; 2F; 3F.
Elke toets bevat de volgende onderdelen:
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden
Elk onderdeel is opgebouwd uit drie vaste componenten:
Notatie, taal en betekenis
Met elkaar in verband brengen
Gebruiken
Alle onderdelen kunnen los van elkaar worden afgenomen.

Toetsen Engels
De toets zijn beschikbaar op de niveaus:
basisgebruiker (A1 en A2)
onafhankelijk gebruiker (B1 en B2).
Elke toets bevat de volgende onderdelen:
Lezen
Luisteren
Taalverzorging (Grammatica, Spelling, Werkwoordspelling)
Woordenschat

De toetsen Nederlands, Rekenen en Engels kennen een prijs per studiejaar. Gedurende deze periode kunnen de toetsen net zo vaak ingezet worden als nodig. Met de heldere rapportages kan daarmee de voortgang van het leerproces nauwkeurig in beeld worden gebracht.

De toetsen kunnen ook worden ingezet voor thuisafname, met of zonder camera toezicht.

Methode-onafhankelijk
Objectief (Meijerink / ERK)
Genormeerde toetsen
Digitaal
Periodiek inzetbaar
Eenvoudig in te plannen
Brengen de voortgang in beeld
Thuisafname met of zonder cameratoezicht
(Voortgangs)rapportage direct beschikbaar
MS Excel rapport als planningsinstrument

Voordelen van de AMN Taal- en Rekentoetsen


De AMN Taal- en Rekentoetsen zijn:

Volledig methode-onafhankelijk.
Objectief en gebaseerd op nationale en Europese standaarden (Meijerink / ERK).
Zorgvuldig genormeerd.
Volledig digitaal.
Flexibel, inzetbaar als nulmeting, maar ook periodiek om de voortgang van het leerproces in beeld te brengen.
Eenvoudig te plannen.
Thuisafname, kan eenvoudig als huiswerk worden gepland, met of zonder cameratoezicht. Hiermee worden kosten bespaart, geen computertijd, en geen personele inzet nodig.
(Voortgangs)rapportage direct beschikbaar. Of het nu een nulmeting is of een voortgangsmeeting de rapportage is direct beschikbaar.
MS Excel rapport als planningsinstrument. Via de planner kan een MS Excel rapport worden gegenereerd op alle wenselijke niveaus. Of je nu docent bent en inzicht wil krijgen in de voortgang van de studenten in jouw klas(sen) of groep(en) of je wilt ondersteuningslessen plannen door de hele populatie heen.
Bedenk welke organisatorische voordelen dit brengt en hoe kostenbesparend dit in jouw school kan uitpakken.

Meer weten over de AMN Taal- en Rekentoetsen?

Wil je meer weten over de AMN Taal- en Rekentoetsen of ben je benieuwd wat AMN verder voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AMN BV
De Wetstraat 1
6814 AN Arnhem
026 3557333
info@amn.nl

AMN is ISO-gecertificeerd
Support
  • Helpdesk
  • Veelgestelde vragen
  • Contact