AMN logo
Onderwijs
Primair
onderwijs

Taal- en rekentoetsen
voor het hoger
beroepsonderwijs


AMN biedt onafhankelijke, genormeerde toetsen voor Nederlands, Rekenen en Engels.

De toetsen Nederlands en Rekenen zijn gebaseerd op het referentiekader taal en rekenen van de commissie Meijerink. De toetsen Engels zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK).

De toetsen geven inzicht welke voorkennis een student heeft op het gebied van wiskunde/ rekenen als hij/zij start op het hbo. De uitkomst van de toets kan aanleiding zijn om de student te adviseren een (bijspijker)cursus te volgen. Door de toetsen in een (bijspijker)cursus regelmatig in te zetten helpen de heldere voortgangsrapportages het leerproces op detailniveau in beeld te brengen.
Met de Voorschatter kan worden bepaald wat de meest geschikte instaptoets is.

Toetsen Nederlands
Zijn af te nemen op de niveaus: op weg naar 1F; 1F; 2F; 3F en 4F.
Elke toets bevat de volgende onderdelen:
Lezen
Taalverzorging (spelling en grammatica)
Luisteren
Alle onderdelen kunnen los van elkaar worden afgenomen.

Rekentoetsen
Zijn af te nemen op de niveaus: 1F; 2F; 3F.
Elke toets bevat de volgende onderdelen:
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden
Elk onderdeel is opgebouwd uit drie vaste componenten: ‘Notatie, taal en betekenis’, ‘Met elkaar in verband brengen’ en ‘Gebruiken’. Alle onderdelen kunnen los van elkaar worden afgenomen.

Toetsen Engels
De toets zijn beschikbaar op de niveaus:
basisgebruiker (A1 en A2)
onafhankelijk gebruiker (B1 en B2).
Elke toets bevat de volgende onderdelen:
Lezen
Luisteren
Taalverzorging (Grammatica, Spelling, Werkwoordspelling)
Woordenschat

De toetsen Nederlands, Rekenen en Engels kennen een prijs per studiejaar. Gedurende deze periode kunnen de toetsen net zo vaak ingezet worden als nodig.
Met de heldere rapportages kan daarmee de voortgang van het leerproces nauwkeurig in beeld worden gebracht.
De toetsen kunnen ook worden ingezet voor thuisafname, met of zonder camera toezicht.

Brengen de voortgang in beeld
Genormeerde toetsen
Resultaat direct beschikbaar
Digitaal
Eenvoudig in te plannen
Methode-onafhankelijk
Objectief

De voordelen van AMN taal- en rekentoetsen


Methode-onafhankelijk
Flexibel en eenvoudig in te plannen
Binnen 1,5 uur uitslag
Digitaal af te nemen

De taaltoets is af te nemen op verschillende niveaus (op weg naar 1F, 1F, 2F, 3F en 4F).
Alle onderdelen kunnen ook los van elkaar worden afgenomen.
Lezen
Taalverzorging (spelling en grammatica)
Luisteren

De rekentoets is ook op verschillende niveaus beschikbaar (1F, 2F, 3F).
De toets bestaat uit de volgende onderdelen:
Getallen
Verhoudingen
Meten en meetkunde
Verbanden
AMN BV
De Wetstraat 1
6814 AN Arnhem
026 3557333
info@amn.nl

AMN is ISO-gecertificeerd
Support
  • Helpdesk
  • Veelgestelde vragen
  • Contact